test

Łomża
Parafia św. Brunona


Gdzie miłość wzajemna i dobroć,
tam znajdziesz Boga żywego.

Ogłoszenia Parafialne Parafii św. Brunona

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI  3 maja 2016

1. „Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! […] Miej w opiece naród cały, który żyje dla Twej chwały, niech rozwija się wspaniały, Maryjo!” – śpiewamy w jednej z maryjnych pieśni. Dzisiaj,
w Jej uroczystość jako naszej Królowej i głównej patronki Polski, oraz w święto rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, słowa tej pieśni brzmią szczególnie. Wzywając orędownictwa Maryi, naszej Matki i Królowej, chcemy Bogu polecać naszą Ojczyznę oraz wszystkich jej mieszkańców i prosić o potrzebne łaski i dary w budowaniu jej materialnego i duchowego ładu.

Msze Św. o godz. 7.00, 9.00, 11.00 i 18.00. O godz. 11.00 - Msza św w intencji ks. Inf. Henryka Jankowskiego z ok. 80. tych urodzin. Zapraszamy! Ks. Infułatowi składamy serdeczne życzenia Bożego Błogosławieństwa, by Pan zachował w zdrowiu na długie lata w posłudze Kościołowi.

2. Nasze wołanie w intencji Ojczyzny w dniach szczególnej modlitwy o dobre urodzaje każe nam zwrócić się także z prośbą do Boga o to, by w naszym kraju nikt nie cierpiał z powodu biedy, głodu i aby ciężka praca rolników była doceniana i godziwie wynagradzana.

 

3. Jutro razem z majowym nabożeństwem cotygodniowa nowenna. Z racji przypadającego wspomnienia Świętego Floriana podczas wieczornej Eucharystii modlimy się w intencji strażaków
i wszystkich spieszących z pomocą ofiarom pożarów, huraganów, powodzi czy innych klęsk.

5. Przypominamy o pierwszym czwartku, pierwszym piątku i pierwszej sobocie miesiąca i wspólnej wieczornej modlitwie w te szczególne dni.

6. „Od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie…” – usłyszeliśmy w Ewangelii. Weźmy i my Maryję do siebie i uczmy się od Niej pełnienia woli Boga w naszej codzienności, a On niech nas umacnia swoim błogosławieństwem.


 

Posłaniec Św. Brunona

Zobacz